Dijital Arşivleme

Veri Güvenliği  

  • Müşteriye ait tüm verilerin güvenliği, hassasiyet gösterdiğimiz konuların en başında gelmektedir. Veri güvenliğinin sağlanması amacı ile operatör bilgisayarlarının tüm usb, cd, mail ve internet gibi veri çıkışı sağlayacak ortamları kapatılmaktadır.
  • güvenlik

 

  • Doküman Tarama

Her tür doküman ve belgeniz, ofisinizden sıra ve düzeni bozulmadan teslim alınıp, profesyonel tarayıcılar ile kullanım amacına uygun çözünürlük ve konfigürasyonla taranara,k dijital ortama aktarılması, daha sonra aynı sıra ve düzenle ofisinize teslim edilmesidir.

document-scanning

  • İndeksleme ve Entegrasyon

Taranan dokümanların kurumsal yazılımlara entegrasyonu veya erişim kolaylığı sağlamak amacı ile belgelerdeki alanların veritabanına kayıt edilmesi. İndeksleme işleminin hatasız ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacı ile her projeye özel yazılım geliştirilmektedir.

  • Fiziksel Arşiv Yönetimi

Fiziksel arşivlerin düzenlenmesi, taşınması, tasniflenmesi ve saklanması hizmetleri.aksa1

  • Fotoğraf Tarama

Fotoğraf ve her tür görsel arşivin uygun profesyonel cihazlar ile ihtiyaca uygun çözünürlüklerde taranması.

Adsız

  • Kitap, Dergi, Broşür Tarama

Her türlü ciltli ciltsiz kitap, dergi, gazetenin taranarak dijital ortama aktarılması.

  • Ocr (Optical Character Recognition)

Soft kopyaları kaybolmuş veya erişilemeyen kitap, doküman, evrak ve raporların, üzerinde düzenleme yapmak, alıntı yapmak veya veritabanına aktarmak gibi amaçlar için bu tür materyellerin tarandıktan sonra OCR işleminden geçirilip, hata düzeltmesi yapıldıktan sonra Text, Word veya Excel dosyaları olarak kaydedilmesi.

Adsız11

  • E-kitap oluşturma

Akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar ve özel üretilmiş kindle ve benzeri E-Kitap Okuyucu cihazlardan okunabilmesi amacı ile kitapların E-kitaba dönüştürülmesi.

e-kitap-nasil-hazirlanir